Medzizubná vôľa kolies v quartzovom stojčeku

U quartzových hodiniek sekundová ručička neskáče presne poindexoch - resp. od čísla 12 po číslo 6 skáče presne a potom postupne od čísla 6 po číslo 12 neprekrýva presne jednotlivé indexy.

Je to spôsobené vôľou medzi zubmi kolies v stroji. Táto mechanická medzera je potrebná na zaistenie ich plynulého chodu.

Táto medzi - zubová vôľa je nutná pre chod stroja. Nie je to žiadna závada, ako si mnoho zákazníkov myslí.

U mechanických hodiniek to nie je, pretože mechanické hodinky nemajú batériu a chod sekundovej ručičky je plynulý.

Medzi zubná vôľa je preto v quartzovom stroji nevyhnutná a môže byť viac alebo menej výrazná pri rôznych kalibroch.

Ďalším faktorom tohto nesúladu je dĺžka príslušnej ručičky. Čím je väčší ciferník, tým je dlhšia ručička, a tým výraznejší bude nesúlad.


Nejedná sa o žiadnu výrobnú vadu.