VODOTESNOSŤ

Mnoho ľudí si pod pojmom VODOTESNOSŤ predstaví hodinky, s ktorými môže vykonávať akékoľvek vodné športy, avšak nie je to vždy pravda. Vodotesné hodinky musia mať dobre zabezpečené zadné viečko, tlačidlá a samozrejme aj korunku aby sa vlhkosť a voda nedostali dovnútra.

OZNAČENIE

Vodotesnosť nepoužíva univerzálnu jednotku. Najčastejšie sa pri hodinkách vyskytuje označenie v metroch, v jednotkách tlaku a to v atmosférach alebo baroch (M, ATM, BAR). Informácia o vodotesnosti je uvedená na zadnom viečku hodiniek. Pokiaľ je na ňom označenie WATER RESISTANT/WR, znamená to že hodinky sú len vlhkotesné.


WATER
RESISTANT
(vlhkotesné)
30 M
3 BAR
3 ATM
50 M
5 BAR
5 ATM
100 M
10 BAR
10 ATM
200 M
20 BAR
20 ATM
300 M a viac
30 BAR a viac
30 ATM a viac
Náhodný styk
s vodou
(umývanie rúk,
dážď)
Náhodný styk
s vodou,
s týmto
označením sú
hodinky vlhkotesné
Sprchovanie,
povrchové
plávanie na
hladine
Potápanie na
nádych, bez
dýchacieho
prístroja,
šnorchlovanie
Profesionálne
potápanie
s dýchacím
prístrojom
Profesionálne
potápanie
s dýchacím
prístrojom

Skúška vodotesnosti a podmienky pre jej zachovanie

V prvom rade treba vedieť, že vodotesnosť nie je doživotná. Po každom otvorení a zatvorení hodiniek sa musí vykonávať tzv. tlaková skúška vodotesnosti. Čiže aj pri výmene batérie alebo akomkoľvek zásahu do vnútra hodiniek, treba vykonať tlakovú skúšku, aby sme mali potvrdenie a istotu že sú naše hodinky aj naďalej vodotesné.

Pokiaľ zistíte alebo si všimnete, že hodinky už netesnia treba sa vyvarovať styku s vodou a vlhkosťou. Vlhkosť môže preniknúť do vnútra hodiniek a tým sa časom poškodí strojček a hodinky by mohli ostať nefunkčné.

Tlaková skúška vodotesnosti sa vykonáva špeciálnym prístrojom na báze tlaku. Pokiaľ je výsledok pozitívny, vytlačí tlakový prístroj potvrdenie o úspešnosti tohto úkonu. Výsledok tlakovej skúšky môže byť aj negatívny. V takom prípade sa snaží hodinár nájsť príčinu výmenou tesnenia, sklíčka poprípade zle tesniacej korunky. Po výmene sa opätovne robí tlaková skúška.

Ako správne zaobchádzať s vodotesnými hodinkami.

Pri styku s vodou a ani pod jej hladinou sa nemanipuluje s tlačidlami, nevyťahuje sa korunka a ani sa nespúšťaju stopky. Len niektoré typy hodiniek majú tieto úkony povolené. Veľmi dôležitou informáciou sú náhle teplotné zmeny, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie tesnenia a vniknutie vody do hodiniek.

Slaná morská voda zanecháva na hodinkách slaný povlak, preto je veľmi dôležité po pobyte v mori opláchnuť hodinky pod čistou vodou.

Dôležitým faktorom pri vodotesných hodinkách je vek hodiniek. Hodinky ktoré sú často vystavované vode a vlhkému prostrediu by mali raz ročne prejsť tlakovou skúškou, nakoľko sa oslabuje tesnenie, ktoré sa nachádza pod zadným viečkom, pod sklíčkom, dokonca aj pod tlačidlami a korunkou.

Rosenie sklíčka u vodotesných hodiniek. V hodinkách sa nachádza bežný atmosférický vzduch, čiže nie sú plnené žiadnym špeciálnym plynom a ani sa v nich nenachádza vákuum. Tento vzduch má zostatkovú vlhkosť, ktorá sa pri náhlej zmene teploty môže objaviť na sklíčku v podobe slabého filmu. Tento jav po vyrovnaní teploty sám zmizne. Nejedná sa o žiadnu závadu, ale bežný fyzikálny jav. Hodinky sú pri správnom používaní plne vodotesné.


Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom servisu, neváhajte nás kontaktovať na tomto odkaze.